FAQ – Velká příručka bezpečnosti logo

OS Linux

Linux se díky svému minoritnímu zastoupení na desktopech v porovnání s OS Windows těší řádově menší pozornosti hackerů – většina malware pro Linux je směřována pouze na servery. Malware pro desktopové linuxové distribuce také existuje, akorát v mnohonásobně menším množství. Ačkoliv je tedy stav mnohých desktopových linuxových distribucí z pohledu bezpečnosti tristní, v praxi je riziko infikace nižší nežli u jiných OS. Moderní exploit kity jsou ovšem často multiplatformní a jejich počet roste. Dostatečné zabezpečení OS je proto nezbytné.

Tato část příručky je určena běžným a středně pokročilým uživatelům. Část pro pokročilé naleznete zde.

Sekce kapitoly:


Doporučené distribuce:

V kapitole OS Linux naleznete tipy převážně pro distribuci Fedora.

Fedora je nejlepší volbou pro běžného uživatele. U některých kroků také naleznete pokyny pro distribuci openSUSE a distribuci Ubuntu, která je velmi populární, z hlediska bezpečnosti ovšem o něco méně vhodná. Všechny uvedené distribuce využívají grafické prostředí GNOME, které je v hlediska bezpečnosti rozumná volba. Výjimku tvoří rozhraní GNOME Classic, jež lze zvolit na přihlašovací obrazovce a jehož používání není doporučeno.

Většina obsažených informací je aplikovatelná pro většinu distribucí, pouze se bude lišit přesný postup.

Základní bezpečnostní nastavení:

Oddělení /tmp oddílu během instalace a jeho bezpečné připojení:

Malware se často spouští z dočasných složek. Zakázání exekuce spustitelných souborů v dočasných složkách (konkrétně /tmp) tedy dokáže vyřadit z provozu mnoho rodin malware.

► Návod
 • Při instalaci OS otevřete možnosti rozdělení disků.
 • V sekci Konfigurace úložiště zvolte možnost Pokročilé uživatelské nastavení (Blivet-GUI) a v levém horním rohu klikněte na Hotovo.
 • V levém sloupci zvolte disk, na který chcete OS instalovat a klikněte na tlačítko + pro přidání oddílu.
 • Jako typ zařízení vyberte Oddíl.
 • Do kolonky velikost zadejte 0,5 GiB.
 • Jako souborový systém zvolte ext4, jako label zadejte boot, přípojný bod nastavte na "/boot" a následně klikněte na tlačítko Budiž.
 • lnxtmp
 • V pravém sloupci kliknutím označte volné místo a klikněte na tlačítko + pro přidání dalšího oddílu.
 • Jako typ zařízení vyberte Oddíl.
 • Do kolonky velikost zadejte velikost, kterou chcete vyhradit pro OS, akorát od ní odečtěte 4 GiB.
 • Jako souborový systém zvolte btrfs, jako přípojný bod nastavte na "/" a následně klikněte na tlačítko Budiž.
 • lnxtmp1
 • V pravém sloupci kliknutím označte volné místo a klikněte na tlačítko + pro přidání dalšího oddílu.
 • Jako typ zařízení vyberte Oddíl.
 • Do kolonky velikost zadejte 2,0 GiB (budete muset přepnout jednotky na GiB).
 • Jako souborový systém zvolte ext4, jako label zadejte tmp, přípojný bod nastavte na "/tmp" a následně klikněte na tlačítko Budiž.
 • lnxtmp2
 • V pravém sloupci kliknutím označte volné místo a klikněte na tlačítko + pro přidání dalšího oddílu.
 • Jako typ zařízení vyberte Oddíl.
 • V kolonce velikost ponechte původní hodnotu (měla by být 2047 MiB).
 • Jako souborový systém zvolte swap, jako label zadejte swap a následně klikněte na tlačítko Budiž.
 • V levém horním rohu klikněte na Hotovo.
 • Rozložení disku potvrďte tlačítkem Přijmout změny.
 • Pokračujte v instalaci.
 • Po úspěšné instalaci si otevřete Terminál. Zadejte do něj následující příkaz:
 • sudo su -
  dnf -y install nano
  nano -\$ /etc/fstab
 • V textovém souboru šipkami nalezněte řádek, který obsahuje "/tmp". Řádek by měl vypadat následovně:
 • UUID=... /tmp      ext4  defaults   1 2
 • Na řádku nalezněte slovo "defaults" a a za něj dopište ",nodev,noexec,nosuid". Fstab tedy bude vypadat následovně:
 • lnxfstab
 • Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + X. Pro uložení změn v souboru stiskněte tlačítko Y a následně Enter.
 • Budete vráceni do konzole. Zadejte do ní následující příkazy:
 • exit
  exit
 • Restartujte OS.

Práce pod Běžným uživatelem:

OS Linux má dva typy uživatelských účtů: Běžný uživatel a Správce.

Z hlediska bezpečnosti je nezbytné provádět denní činnosti pod Běžným uživatelem, jelikož má omezená oprávnění, která jsou pro práci plně dostačující. Pokud se do OS i přes všechny vrstvy ochrany dostane malware, infikuje pouze uživatelský účet – na infikaci OS nebude mít potřebná oprávnění.

Varování
Jedná se o naprostý základ zabezpečení OS, bez kterého jsou veškerá další opatření zbytečná.

► Přidání účtu Správce a změna stávajícího uživatele na Běžného

Pokud vám zkratka DNS nic neříká, přečtěte si tento krátký článek.

 • Otevřete si Nastavení. Rozklikněte kategorii Uživatelé.
 • Klikněte na Odemknout… a zadejte své heslo.
 • V horním pravém rohu zvolte možnost Přidat uživatele…
 • Zobrazí se dialog pro přidání uživatele. Typ účtu zvolte Správce.
 • Do textového pole Celé jméno název účtu Správce (např. Admin).
 • V sekci Heslo zvolte možnost Nastavit heslo nyní a zvolte pro něj silné bezpečné heslo.
 • Tlačítkem Přidat v horním pravém rohu účet vytvořte.
 • lnxus
 • Odhlaste se z vašeho účtu a přihlaste se jako Admin.
 • Otevřete si Nastavení. Rozklikněte kategorii Uživatelé.
 • Klikněte na Odemknout… a zadejte heslo administrátora.
 • V seznamu uživatelů nalezněte svůj uživatelský účet, klikněte na něj a odeberte mu pravomoci Správce.
 • lnxus1
 • Odhlaste se z administrátorského účtu a přihlaste se zpět na svůj uživatelský účet.

Bezpečné nastavení sítě:

► Nastavení DNS

Pokud vám zkratka DNS nic neříká, přečtěte si tento krátký článek.

 • Otevřete si Nastavení.
 • Rozklikněte položku Wi-Fi nebo Síť v závislosti na druhu vašeho připojení.
 • V seznamu nalezněte příslušné spojení a otevřete jeho nastavení.
 • lnxnet lnxnet1
 • Přepněte se do záložky IPv4 a v sekci DNS vypněte možnost Automatické.
 • Do řádku vepište následující DNS servery:
 • 193.17.47.1,185.43.135.1
 • lnxnet2
 • Pro IPv6 aplikujte obdobný postup s následujícími servery:
 • 2001:148f:ffff::1,2001:148f:fffe::1
 • Klikněte na tlačítko Použít a nastavení zavřete.
► Zakázání IPv6

Pokud nepoužíváte a nepotřebujete IPv6 (nejste-li si jistí, můžete vyzkoušet následující test), je rozumné protokol vypnout pro snížení prostoru pro útok.

 • Otevřete si Terminál. Zadejte do něj následující příkazy:
 • sudo su -
  dnf -y install nano
  nano /etc/default/grub
 • Nalezněte řádek GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT a před poslední uvozovku vepište " ipv6.disable=1". Řádek tedy bude vypadat nějak takto:
 • GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash ipv6.disable=1"
 • Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + X. Pro uložení změn v souboru stiskněte tlačítko Y a následně Enter.
 • Budete vráceni do konzole. Zadejte do ní následující příkazy:
 • grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
  exit
  exit
 • Restartujte OS.

Další bezpečnostní nastavení:

 • Vypněte AutoPlay/AutoRun:
 • ► Návod
  • Otevřete si Nastavení a rozklikněte kategorii Zařízení.
  • Klikněte na položku Výměnná média.
  • Zatrhněte možnost Nikdy se nedotazovat nebo spouštět programy na vloženém médiu.
  • lnxar
 • Vypněte sdílení:
 • ► Návod
  • Otevřete si Nastavení a klikněte na položku Sdílení.
  • Zkontrolujte, že je sdílení vypnuto, případně napravte.
  • lnxshare
Vrstvy zabezpečení:

Jako nejúčinnější metoda ochrany proti malware se osvědčila bezpečnostní konfigurace skládající se z více vrstev („layered config“) – pokud selže jedna vrstva, nastupuje druhá. Samotný OS poskytuje jistou úroveň ochrany proti malware, která se liší v závislosti na distribuci. V základním nastavení ovšem většinou bohužel nejsou všechny bezpečnostní funkce zapnuty či korektně nastaveny.


Aktualizace OS a SW:

Je důležité mít aktuální verzi veškerého SW, jelikož nové verze často opravují mnoho bezpečnostních chyb. Neaktuální SW je implicitně nebezpečný. Ve všech zmíněných distribucích slouží k aktualizaci SW vestavěná aplikace Software, která kromě tradičních balíčků obstarává i aktualizaci flatpaků či firmware.

lnxupd


Firewall:

Firewall je velmi důležitá vrstva zabezpečení, která chrání OS před útoky ze sítě.

Fedora má v základu plně funkční firewall.

openSUSE má v základu plně funkční firewall.

Ubuntu v základu nemá zapnutý firewall, je třeba jej zapnout příkazem:

sudo ufw enable

MAC:

MAC se stal důležitou součástí bezpečnostního modelu linuxových distribucí.

Fedora používá implementaci SELinux. openSUSE a Ubuntu používají implementaci AppArmor, MAC poskytující menší možnosti ochrany nežli např. SELinux.


Virtualizace:

Virtualizace může být velmi bezpečný způsob ochrany před malware v závislosti na způsobu implementace, jelikož odděluje požadovanou část OS od jeho zbytku. Standardních způsobů implementace virtualizace je několik:

 • sandbox
 • semivirtuální stroj (např. docker)
 • virtuální stroj (VM; virtual machine)

Flatpak:

Sandbox je populární způsob implementace virtualizace. Existují dva druhy sandboxu:

 • sandbox nativně integrovaný v aplikaci (např. Chromium)
 • externí sandbox – např. Flatpak, firejail

Sandbox nativně integrovaný v aplikaci je nejúčinnější možností implementace sandboxu, jelikož je nastaven přesně na míru dané aplikaci. Externí sandbox nemusí být nutně účinný jako sandbox integrovaný v aplikaci, jelikož není dělaný přesně na míru určité aplikaci, a při porovnání může ponechat větší prostor pro exploitaci. Stále ovšem může být velmi účinný a přirozeně je mnohem lepší, nežli žádný sandbox.

Flatpak je nový způsob distribuce aplikací. Má za cíl odstranit chyby a nedostatky současné architektury – odděluje aplikace od sebe a částí OS (obsahuje implementaci sandboxu), sjednocuje instalaci aplikací pro linuxové distribuce apod.

Fedoraflatpak předinstalovaný.

openSUSE Flatpak předinstalovaný nemá, lze jej ovšem nainstalovat jednoduchým příkazem:

sudo zypper install flatpak

Ubuntu Flatpak předinstalovaný nemá, jelikož propaguje svou alternativu k Flatpaku – Snap. Pakliže se rozhodnete upřednostnit Flatpak před Snap (doporučeno), můžete jej nainstalovat následujícími příkazy:

sudo add-apt-repository ppa:alexlarsson/flatpak
sudo apt update
sudo apt install flatpak

► Návod k použití Flatpak

Většinu aplikací můžete nalézt v repozitáři Flathub. Distribuce Fedora má svůj integrovaný kontejnerový repozitář. Flatpak balíčky lze spravovat pomocí vestavěné aplikace Software.

Budete-li příkaz flatpak spouštět v terminálu, nikdy jej nespouštějte pod sudo. Flatpak si o autorizaci případně požádá sám přes GNOME dialog. Níže naleznete základní terminálové příkazy pro správu flatpak aplikací.

 • Výpis nainstalovaných aplikací:
 • flatpak list
 • Aktualizace nainstalovaných aplikací:
 • flatpak update
 • Výpis obsahu repozitáře – dostupných aplikací:
 • flatpak remote-ls 
 • Instalace aplikace z repozitáře:
 • flatpak install 
 • Odinstalace:
 • flatpak uninstall 

Flathub je nejrozšířenější platforma pro distribuci Flatpak aplikací. Repozitář fedora již obsahuje část GNOME aplikací a některé populární aplikace jako GIMP, nicméně je stále v aktivním vývoji a ne všechny aplikace jsou v použitelném stavu.

► Přidání Flathub repozitáře
 • Otevřete si Terminál. Zadejte do něj následující příkaz:
 • flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
 • Aplikaci zavřete.
 • Otevřete si Software.
 • Přesuňte se do záložky Aktualizace a v levém horním rohu spusťte kontrolu aktualizací.
 • Po dokončení kontroly se přesuňte zpět do záložky Procházet.
 • Aplikaci zavřete.
► Instalace GNOME aplikací

Ve Flatpaku by správně měly být všechny aplikace ve výchozím nastavení, na to si ovšem budeme ještě muset chvíli počkat. (Fedora 34?)

 • Otevřete si Terminál. Zadejte do něj následující příkazy:
 • sudo dnf -y remove eog evince epiphany
  flatpak install fedora org.gnome.eog
  flatpak install fedora org.gnome.Evince
  flatpak install fedora org.gnome.Epiphany
► Instalace flatpak aplikace v GNOME Software
 • Otevřete si Software.
 • Pomocí vyhledávání nalezněte a rozklikněte požadovanou aplikaci.
 • V pravém horním rohu vyberte příslušný zdroj – Fedora / Flathub:
 • lnxflat
 • Info
  Flatpak repozitář Fedora preferujte pouze u GNOME aplikací, aplikací GIMP a Transmission. Jinde preferujte Flathub.

 • Klikněte na Instalovat.
 • Instalace může trvat delší dobu v závislosti na vašem internetovém připojení, aplikace může vyžadovat runtime, která jsou objemná a musí se nejprve stáhnout.
 • Po dokončení instalace aplikaci zavřete.
► Instalace flatpak LibreOffice
 • Otevřete si Terminál. Odinstalujte původní LibreOffice, které jsou součástí standardní instalace:
 • sudo dnf -y remove libreoffice*
 • Nainstalujte flatpak verzi LibreOffice:
 • flatpak install flathub org.libreoffice.LibreOffice

Virtuální stroj:

Nejpokročilejší způsob virtualizace je emulace na nejnižší úrovni, kdy je virtualizován celý OS. Za korektního použití a nastavení (např. snapshoty) může jít o vysoce robustní bezpečnostní vrstvu. Po patřičné konfiguraci můžete virtuální stroj používat např. k relativně bezpečnému brouzdání internetem. Virtualizován může být libovolný OS jako Windows nebo linuxová distribuce. Pro virtualizaci OS Windows ovšem budete potřebovat licenci, nebo členství v programu Insider.

Nejlepší volbou z hlediska bezpečnosti je využití vestavěného robustního řešení GNOME Boxes. Populární software VirtualBox není ideální k profesionálnímu nasazení, slouží spíše na hraní.

► Konfigurace GNOME Boxes
 • Stáhněte si .iso obraz OS, který chcete virtualizovat.
 • Otevřete si aplikaci Boxy.
 • Zobrazí-li se Úvodní seznámení, projděte jej a zavřete.
 • V levém horním rohu aplikace vytvořte nový virtuální stroj.
 • Klikněte na Soubor s obrazem operačního systému a nalezněte požadovaný ISO soubor.
 • Odmítněte případnou expresní instalaci.
 • Upravte alokaci zdrojů tlačítkem Přizpůsobit
 • Přidělte virtuálnímu stroji alespoň 3 GiB paměti a alespoň 22 GiB místa na disku.
 • gboxes
 • Klikněte na Vytvořit.
 • Nainstalujte a nakonfigurujte OS. Následně jej vypněte.
 • V seznamu na požadovaný virtuální stroj klikněte pravým tlačítkem a otevřete Vlastnosti.
 • Přesuňte se do záložky Snímky. Existuje-li již nějaký snapshot, ozubeným kolem vpravo otevřete jeho konfiguraci a smažte jej.
 • Tlačítkem + v dolním menu vytvořte nový snapshot.
 • Ozubeným kolem vpravo otevřete jeho konfiguraci a tlačítkem Přejmenovat si jej pojmenujte jako výchozí snapshot.
 • gboxes1
 • Nyní můžete kdykoli virtuální stroj po jeho vypnutí snadno obnovit do výchozího stavu.
 • Čas od času (např. 1x měsíčně) virtuální OS aktualizujte a vytvořte nový snapshot.
Zabezpečení internetového prohlížeče:

 • bezpečnější nastavení (vypnutí nebezpečných funkcí, ideálně vč. JavaScriptu)
 • blokování reklamy
► Porovnání prohlížečů z ohledu bezpečnosti

Všechny prohlížeče jsou po korektním nastavení relativně bezpečné, kritickým důležitým faktorem je také samotný uživatel. V následující sekci naleznete postup pro bezpečnou konfiguraci Chromium i Mozilla Firefox jakožto dominantních prohlížečů. Také zde naleznete prohlížeče GNOME Web (základní jednoduchý prohlížeč příbuzný prohlížeči Safari) a Brave (open-source prohlížeč vycházející z Chromium, v základu integruje blokování reklam a trackerů).

Z uvedených prohlížečů je z hlediska bezpečnosti nejlepší volbou Chromium, případně jeho proprietární varianta Google Chrome.

Chromium / Google Chrome využívají špičkovou implementaci vestavěného sandboxu OS (seccomp-bpf) a integrují moderní mitigace. Prohlížeč Brave je na tom o něco hůře, jeho používání je doporučeno spíše na jiných OS. GNOME Web není nijak zvlášť zaměřený na bezpečnost a nehodí se ke každodennímu používání, je ovšem možné jej použít jako oddělený prohlížeč pro citlivé záležitosti (např. bankovnictví). Mozilla Firefox z hlediska zabezpečení v porovnání s konkurencí v některých směrech stále zaostává, obzvláště pak na OS Linux. Na druhou stranu nativně funguje na protokolu wayland, což je významné plus.


chm_icon Chromium:

► Instalace
 • Otevřete si Terminál. Zadejte do něj následující příkazy:
 • sudo dnf install -y chromium
  exit
► Bezpečnější nastavení
 • Skrz nabídku v pravém horním rohu prohlížeče otevřete Nastavení.
 • V sekci Ochrana soukromí a zabezpečení otevřete Nastavení webu
 • V sekci Soubory cookie a data webových stránek zatrhněte možnost Blokovat soubory cookie třetích stran.
 • ch
 • V sekci Reklamy povolte reklamy (blokování reklamy je ošetřeno lépe níže).
 • ch1
 • V sekci Synchronizace na pozadí zablokujte nedávno zavřeným webům dokončit odeslání a příjem dat.
 • ch2
 • V sekci Přístup pluginu mimo izolovaný prostor zablokujte webům přístup do počítače pomocí pluginu.
 • ch3
 • V sekci Sériové porty zakažte webům přístup k sériovým portům.
 • ch4
 • V sekci Úprava souborů zakažte webům upravovat soubory nebo složky v zařízení.
 • ch5
 • V sekci Schránka zablokujte webům přístup k datům ve schránce.
 • ch6
 • Prohlížeč restartujte.
► Omezení JavaScript
 • Skrz nabídku v pravém horním rohu prohlížeče otevřete Nastavení.
 • V sekci Ochrana soukromí a zabezpečení otevřete Nastavení webu
 • V sekci JavaScript zablokujte spouštění JS.
 • ch7
 • Chcete-li manuálně zadat weby, kde je spouštění JS povoleno (rychlejší zadání subdomén přes *), klikněte na tlačítko Přidat v sekci Povolit. Syntax je jednoduchý.
 • ch8
 • Klikněte na Přidat.
 • Spouštění JavaScript také můžete snadno povolovat při otevření webové stránky v pravém rohu prohlížeče.
 • chjs
► Blokování reklamy
 • Nainstalujte si následující bezpečnostní doplněk: uBlock Origin

Nastavení uBlock:

 • Klikněte na ikonu uBlock v horním panelu prohlížeče a následně otevřete nastavení uBlock Origin.
 • chublock
 • V sekci Soukromí zatrhněte možnost Předejít úniku lokálních IP adres přes WebRTC.
 • Přesuňte do záložky Filtry třetích stran.
 • Upravte filtry dle obrázku a klikněte na Aktualizovat nyní. Během aktualizace panel nezavírejte.
 • ublock

epiph_icon GNOME Web:

► Instalace
 • Otevřete si Terminál. Zadejte do něj následující příkazy:
 • flatpak install fedora org.gnome.Epiphany
  exit
► Bezpečnější nastavení
 • Kliknutím na tři tečky v horním pravém rohu otevřete boční panel a zvolte Předvolby.
 • epiph
 • Přesuňte se do sekce Soukromí. Upravte konfiguraci dle obrázku:
 • epiph1
► Blokování reklamy

Prohlížeč má vestavěný blokátor reklam se základními filtry.


brv_icon Brave

► Instalace

Info
Níže uvedený postup je platný pro distribuci Fedora. Používáte-li jinou distribuci, návod k instalaci naleznete zde.

 • Otevřete si Terminál. Zadejte do něj následující příkazy:
 • sudo -i
  dnf config-manager --add-repo https://brave-browser-rpm-release.s3.brave.com/x86_64/
  rpm --import https://brave-browser-rpm-release.s3.brave.com/brave-core.asc
  dnf install -y brave-browser brave-keyring
  exit
  exit
► Bezpečnější nastavení
 • Skrz nabídku v pravém horním rohu prohlížeče otevřete Nastavení.
 • V sekci Brave shields defaults zkontrolujte konfiguraci a případně opravte:
 • brv
 • Vyjeďte na začátek stránky.
 • V sekci Ochrana soukromí a zabezpečení otevřete Nastavení webu
 • V sekci Soubory cookie a data webových stránek zatrhněte možnost Blokovat soubory cookie třetích stran.
 • ch
 • V sekci Reklamy povolte reklamy (blokování reklamy je ošetřeno lépe níže).
 • ch1
 • V sekci Synchronizace na pozadí zablokujte nedávno zavřeným webům dokončit odeslání a příjem dat.
 • ch2
 • V sekci Přístup pluginu mimo izolovaný prostor zablokujte webům přístup do počítače pomocí pluginu.
 • ch3
 • V sekci Sériové porty zakažte webům přístup k sériovým portům.
 • ch4
 • V sekci Úprava souborů zakažte webům upravovat soubory nebo složky v zařízení.
 • ch5
 • V sekci Schránka zablokujte webům přístup k datům ve schránce.
 • ch6
 • Prohlížeč restartujte.
► Omezení JavaScript
 • Skrz nabídku v pravém horním rohu prohlížeče otevřete Nastavení.
 • V sekci Brave shields defaults upravte konfiguraci dle obrázku:
 • brv1
 • Spouštění JavaScript také můžete snadno povolovat při otevření webové stránky v pravém rohu prohlížeče.
► Blokování reklamy

Prohlížeč v základu integruje blokování reklam a trackerů.


ff_icon Mozilla Firefox

► Instalace
 • Otevřete si Terminál. Zadejte do něj následující příkazy:
 • flatpak install fedora org.mozilla.Firefox
  exit
► Bezpečnější nastavení
 • Skrz nabídku v pravém horním rohu prohlížeče otevřete Možnosti.
 • V levém panelu se přesuňte do Soukromí a zabezpečení.
 • V sekci Rozšířená ochrana proti sledování zvolte úroveň Vlastní, kterou nakonfigurujte dle obrázku:
 • ff
 • Sjeďte níže do sekce Oprávnění a upravte konfiguraci dle obrázku:
 • ff1
 • Do adresního řádku prohlížeče zadejte:
 • about:config
  a stiskněte Enter.
 • Varování potvrďte tlačítkem Beru na vědomí a chci pokračovat.
 • Do vyhledávacího pole ve vrchní části stránky zadejte:
 • ocsp
 • Vyhledávání zobrazí veškeré hodnoty s OCSP v názvu. Dvakrát poklepejte levým myšítkem na následující hodnotu:
 • security.OCSP.require
 • Tím změníte konfiguraci hodnoty (zapnete/vypnete požadovanou funkci).
 • ff2
 • Výše uvedeným způsobem vyhledejte a opravte nastavení následujících hodnot (pokud se neshoduje):
 • accessibility.blockautorefresh --- true
  security.mixed_content.block_display_content --- true
  security.mixed_content.block_object_subrequest --- true
  media.peerconnection.ice.no_host --- true
  javascript.options.asmjs --- false
► Blokování reklamy
 • Nainstalujte si následující bezpečnostní doplněk: uBlock Origin

Nastavení uBlock:

 • Klikněte na ikonu uBlock v horním panelu prohlížeče a následně otevřete nastavení uBlock Origin.
 • chublock
 • V sekci Soukromí zatrhněte možnost Předejít úniku lokálních IP adres přes WebRTC.
 • Přesuňte do záložky Filtry třetích stran.
 • Upravte filtry dle obrázku a klikněte na Aktualizovat nyní. Během aktualizace panel nezavírejte.
 • ublockTo je vše. Stay safe! smile

Top