FAQ – Velká příručka bezpečnosti logo

OS Windows


► Obsah

OS Windows pro pokročilé

Windows se jakožto nejrozšířenější desktopový OS těší velké pozornosti hackerů, jeho dostatečné zabezpečení je proto nezbytné.

Tato část příručky počítá s tím, že jste pročetli kapitolu OS Windows pro méně pokročilé a máte minimálně znalosti v kapitole rozebírané.

Sekce kapitoly:


Bezpečnostní aplikace:

Firewall:

Windows v základu integrují Windows Defender Firewall (WDF) pro blokování příchozí komunikace. Co se blokování odchozí komunikace týče, Windows Defender Firewall tuto funkci podporuje, ovšem její nastavení se v nových verzích OS limitně blíží k úrovni nemožného.

► Konfigurace WDF pro blokování odchozí komunikace
 • Otevřete si hledání Windows, do vyhledávacího pole zadejte:
 • wf.msc
 • Na nalezenou položku klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost: admin Spustit jako správce.
 • wdf
 • Otevře se pokročilé nastavení Windows Firewall. V prostředním sloupci zvolte možnost Vlastnosti brány Firewall v programu Windows Defender.
 • V horním panelu si otevřete záložku Privátní profil. U položky Odchozí připojení zvolte možnost Blokovat.
 • wdf1
 • Postup zopakujte pro záložku Veřejný profil.
 • Klikněte na OK.
 • wdf2

Úspěch
Nyní WDF blokuje veškerou odchozí komunikaci, která není specificky povolena. Dále je třeba nastavit allowlist.

► Allowlist odchozí komunikace
# sitove sluzby OS
%SystemRoot%\System32\svchost.exe

# nastaveni
%SystemRoot%\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe

# Defender
%ProgramFiles%\Windows Defender\MsMpEng.exe
%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe
%ProgramFiles%\Windows Defender\NisSrv.exe
%ProgramData%\Microsoft\Windows Defender\Platform\*\MsMpEng.exe
%ProgramData%\Microsoft\Windows Defender\Platform\*\MpCmdRun.exe
%ProgramData%\Microsoft\Windows Defender\Platform\*\MpDlpCmd.exe
%ProgramData%\Microsoft\Windows Defender\Platform\*\NisSrv.exe

# OpenSSH
%SystemRoot%\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe

MemProtect:

Excubits MemProtect je drobný ovladač určující které procesy mají přístup k jakým procesům v RAM. Jedná se o špičkové řešení mitigace proti exploitům, jehož konfigurace je triviální.

Existuje bezplatná demo verze, která je po nějakou dobu plně funkční, s omezením velikosti konfigurační souboru na 2 kB, což není dostatek pro pokročilé nastavení, investice do plné verze je tedy žádoucí.

► Instalace MemProtect
 • Stáhněte si demo verzi ze stránek výrobce, soubor spusťte a aplikaci vybalte.
 • Otevřete složku 64-bit.
 • Klikněte pravým tlačítkem na INF soubor a zvolte Install.
 • RTFM, který je ve složce Tools.
► Ukázka syntaxe konfiguračního souboru

Příklad: Zablokování přístupu všem nesystémovým procesům k procesům VoodooShield – jednoduché ztížení exploitace.

[LETHAL]
[LOGGING]
[DEFAULTALLOW]
[WHITELIST]
!C:\Program Files\VoodooShield\*>C:\Program Files\VoodooShield\*
!C:\Windows\explorer.exe>C:\Program Files\VoodooShield\*
!C:\Windows\System32\*>C:\Program Files\VoodooShield\*
!C:\Windows\SystemApps\*>C:\Program Files\VoodooShield\*
!C:\Program Files\Windows Defender\*>C:\Program Files\VoodooShield\*
[BLACKLIST]
*>C:\Program Files\VoodooShield\*
[EOF]

FIDES:

Excubits FIDES je drobný ovladač určující které procesy mají k jakým souborům/složkám přístup. Jedná se o špičkové řešení mitigace proti exploitům, jehož konfigurace je triviální.

Existuje bezplatná demo verze, která je po nějakou dobu plně funkční, s omezením velikosti konfigurační souboru na 2 kB, což není dostatek pro pokročilé nastavení, investice do plné verze je tedy žádoucí.

► Instalace FIDES
 • Stáhněte si demo verzi ze stránek výrobce, soubor spusťte a aplikaci vybalte.
 • Otevřete složku 64-bit.
 • Klikněte pravým tlačítkem na INF soubor a zvolte Install.
 • RTFM, který je ve složce Tools.

Bouncer:

Excubits Bouncer je drobný ovladač umožňující pokročilý allowlist spustitelných souborů. Jedná se o špičkové řešení mitigace proti exploitům, jehož konfigurace je triviální.

Existuje bezplatná demo verze, která je po nějakou dobu plně funkční, s omezením velikosti konfigurační souboru na 5 kB, což není dostatek pro pokročilé nastavení, investice do plné verze je tedy žádoucí.

ACL:

Access Control List je součást bezpečnostního modelu OS, jež v důsledku pro koncového uživatele umožňuje např. spuštění aplikací v určité složce.

► Nutná teorie k ACL

ACL je seznam záznamů (jednotlivý záznam je nazýván ACE) určujících, který subjekt má jaké pravomoce pro manipulaci se zabezpečeným objektem (konkrétně se budeme bavit pouze o DACL). Při přihlášení je uživateli přiřazen přístupový token, který následně přebírají všechny aplikace spuštěné daným uživatelem. Pokud proces chce operovat se zabezpečeným objektem, kontrola přístupu se podívá na jeho token a na deskriptor zabezpečení u objektu.

Token obsahuje mnoho věcí, pro nás je ale aktuálně důležitá jedna položka: SID.

SID je unikátní hodnota určená k identifikaci vlastníka – uživatelského účtu nebo uživatelské skupiny. Např.: S-1-5-32-544.

Kontrola přístupu z tokenu aplikace získá jeho SID a následně v ACL seznamu vyhledá veškeré záznamy (ACE), ve kterých je daný SID. Následně všechny nalezené ACE sekvenčně prozkoumá, dokud nenalezne ACE, který přístup k objektu explicitně zakáže/povolí. ACE zakazující přístup jsou zkoumány přednostně.

ACL lze využít následovně: můžeme zakázat spouštění spustitelných souborů v uživatelských složkách a složce pro dočasné soubory. Běžný uživatel by neměl potřebovat spouštět ve svých složkách spustitelné soubory – a pokud ano, vždy lze nastavit výjimka.

► Konfigurace exekuce v uživatelské složce
 • Stiskněte kláv. zkratku win + X a z nabídky vyberte Windows PowerShell (správce).
 • wx
 • Do příkazové řádky zadejte následující příkazy (cestu ke složce uživatele patřičně upravte):
 • icacls "(cesta k uživatelské složce)" /c /deny "Everyone:(OI)(CI)(X)"
  # např.: icacls "C:\Users\Uzivatel" /c /deny "Everyone:(OI)(CI)(X)"
  icacls "(cesta k uživatelské složce)\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps" /inheritance:d
  icacls "(cesta k uživatelské složce)\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps" /remove:d Everyone /t

Info
Stejný postup proveďte pro globální složku dočasných souborů.


Integritní politika:

Pomocí integritní politiky je možné např. omezit přístup aplikacím s nízkou úrovní integrity do osobních složek. Pro komplexní konfiguraci přístupu aplikací k disku je doporučeno použít FIDES. Ochranu proti ransomware poskytuje Windows Defender. Tato sekce již nemá příliš praktické využití.

► Instalace CHML

Integrovaný nástroj icacls neumožňuje nastavení integritní politiky, je proto nutné použít drobný nástroj třetí strany.

 • Stáhněte si chml (by Mark Minasi) a uložte jej na Plochu.
 • Zkontrolujte checksum aplikace:
 • SHA-256: 59aa55d2eac6b295d42ef2aadc607b759f034f4557a66dec0214a4cc032ecc17
 • Aplikaci zkopírujte do umístění: %SystemRoot%\System32
 • Smažte chml z původní lokace.
 • Stiskněte kláv. zkratku win + X a z nabídky vyberte Windows PowerShell (správce).
 • wx
 • Do příkazové řádky zadejte následující příkaz pro validaci úspěšné instalace aplikace:
 • chml
► Nastavení integritní politiky osobních složek
 • Do příkazové řádky zadejte následující příkazy:
 • chml "(cesta k uživatelské složce)\Documents" -i:m -nw -nx
  chml "(cesta k uživatelské složce)\Pictures" -i:m -nw -nx
  chml "(cesta k uživatelské složce)\Music" -i:m -nw -nx
  chml "(cesta k uživatelské složce)\Videos" -i:m -nw -nx
  
  # -i:l (nízká úroveň integrity)
  # -i:m (střední úroveň integrity)
  # -i:h (vysoká úroveň integrity)
  # -nw (NO_WRITE_UP)
  # -nx (NO_EXECUTE_UP)
  # -nr (NO_READ_UP)
 • Analogicky lze nastavit integritní politiku pro libovolnou složku/soubor. Úroveň integrity a integritní politika jsou ve výchozím nastavení dědičné atributy.To je vše. Stay safe! smile


Top