Licence

Obsah těchto webových stránek až na drobné výjimky podléhá licenci
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Většina výjimek je označena přímo v textu (případně souboru), zbylé naleznete níže.


Výjimky:

Používané emotikony Noto Emoji podléhají licenci Apache License 2.0. smile wink

Používané fonty Lato a Fontello podléhají licenci SIL Open Font License, version 1.1.

Creative Commons Licence
Top